Oferta

TOP P.H.U. zajmuje się:

  • projektowaniem, instalowaniem, serwisowaniem systemów sygnalizacji pożaru i systemów oddymiania,
  • opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcji technologiczno-ruchowej,
  • opracowywaniem opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • obsługą firm w zakresie p.poż,
  • przeglądami, konserwacjami hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • przeglądami i konserwacjami systemów gazowych, tryskaczowych, pompowni p.poż,
  • przeglądami oświetlenia ewakuacyjnego, wykonywaniem pomiarów natężenia,
  • sprzedażą sprzętu i urządzeń (gaśnice, agregaty gaśnicze, hydranty, armatura pożarnicza, znaki ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne, koce gaśnicze),
  • zabezpieczaniem przeciwpożarowym: impregnacje ogniochronne drewna i tkanin, przepustów instalacyjnych.